Důležité

Volby do PS - modlitba a půst - výzva ČBK

Datum konání akce
30. 8. - 9. 10. 2021 (14:00)

Volby do PS říjen 2021


Výzva ČBK – vyzývám k zapojení všechny farnosti:

Proto, sestry a bratři, nyní vyzýváme k tomu, abychom přispěli k obnově naší země osvědčenými prostředky: modlitbou a postem. Čtyřicet dní před volbami se vytrvale modleme za jejich dobrý výsledek (začíná 30. srpna). Může se tak například dít společnou modlitbou desátku růžence „Který Ducha Svatého seslal“ ve farnostech či v rodinách, přímluvami za dar moudrosti pro voliče i kandidáty během bohoslužeb, stejně jako při společné modlitbě doma. První pátek v měsíci říjnu (1. října) by bylo velmi vhodné se společně postit na tento úmysl. Kromě těchto podnětů je samozřejmě možné ve prospěch budoucnosti naší země udělat mnoho dalšího, kreativitě se meze nekladou.


Povzbuzuji k další aktivitám kněze, farnosti, jednotlivce, vikariátní konference:
- Četba a diskuse nad Fratelli tutti (např. 5. kapitola Lepší způsob politiky)
- Četba a diskuse nad Kompendiem soc. nauky církve (např. 4. kap. VII. Základní hodnoty společenského života, 8. kapitola Politická obec)
- Zaměřte promluvy v září na pojmy z Prohlášení a Výzvy: Pravda, svoboda, obecné dobro, spravedlnost (opět viz Kompendium)
- Přímluva za volby při bohoslužbách
- Modlitební shromáždění za dobrý výsledek voleb

Mons. Tomáš Holub
biskup plzeňský

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.