Chvály u Všech svatých

Kostel Všech svatých v Nezvěsticích. Každou sudou neděli od 9:30 hod. chválíme Boha slovem a písní.

Srdečně Vás zveme na CHVÁLY do nezvěstického kostela Všech svatých.
Budeme chválit Pána slovem, písní a bude podávána Eucharistie.

Každá sudá neděle v 9.30 hod.

Začínáme 12. září 2021.

Těší se na Vás

Radek Shejbal a Petr Šolc

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.