Ohlášky

Soutěž pro děti a mladé k výročí diecéze

Soutěž bude probíhat v termínu 31. května–31. srpna 2023.
Je určena pro děti a mladé ve věku od 5 do 30 let.
Soutěžící mají za úkol navštívit až 30 míst v diecézi. Pro každý měsíc bude zvoleno
10 míst, která jsou platná pouze v daném měsíci. (31. 5. – 30. 6., 1.–31. 7., 1.–31. 8.).
Na vybraném místě je potřeba se vyfotit nebo natočit krátkou reportáž (max. 1 minuta).
Fotografie či reportáž musí obsahovat číslovku 30. Fotografie / reportáže zasílejte na
e-mail soutez@bip.cz.
Na konci každého měsíce se vylosuje 1 výherce. Zároveň se v září na diecézní pouti
v Teplé vylosuje 1 hlavní výherce za celé soutěžní období.

Za každou zaslanou fotografii či reportáž bude soutěžící zařazen do slosování. Kolik
zaslaných příspěvků, tolik výskytů ve slosovacím osudí. Šance na výhru tak rostou
s každým dalším navštíveným místem!

Více informací naleznete na webu biskupství https://www.bip.cz/soutez.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.