Varhany Šťáhlavy

Sbírka ve Šťáhlavech - varhany v kostele sv. Vojtěcha

      Šťáhlavský pěvecký sbor a studenti Církevního gymnázia druhým rokem bojují o záchranu šťáhlavských varhan v kostele sv. Vojtěcha. Pořádají benefiční koncerty přímo v kostele nebo i třeba v pronajaté tramvaji a informují veřejnost o zoufalém stavu vzácného a krásného nástroje, který je rozežírán červotočem i plísní. Kvůli netěsnosti spojů nefungují některé manuály, většina píšťal je rozladěna. Ke konci roku 2018 se v nově vzniklé sbírce nacházelo 143 000 Kč. Díky plánované podpoře Plzeňského kraje (poskytují až 80 % peněz k opravě) je záchrana varhan na dosah. Podpořit dobrou myšlenku můžete ideálně návštěvou benefičního koncertu, o jejich termínech budeme na tomto webu informovat. Možné je poslat i příspěvek na účet veřejné sbírky: 90034-725700389/0800

A proč stojí tyto varhany za záchranu?

      Jednomanuálové (tedy roztomile malé) varhany sestrojil roku 1856 Ferdinand Guth z Čisté (za 427 zl. 30 kr.), mistr varhanář z 5. generace slavného rodu Guthů, který za svou éru vytvořil desítky varhan po celých Čechách (např. i ve Starém Plzenci v kostele sv. Jana Křtitele). Bohužel většina těchto nástrojů se do dnešní doby nedochovala v původním stavu (proběhly násilné přestavby) anebo již zcela neexistují. Naštěstí ve Šťáhlavech unikly kovové píšťaly jak drancování během válek, tak i větší snaze o jejich modernizaci. Máme tedy možnost zachovat budoucím generacím „typické guthovské varhany“.

Další dva důvody se skrývají v jejich výjimečnosti:

-          jelikož je strop kůru v kostele příliš nízký, nebylo možné největší píšťaly postavit standardním způsobem. A tak je F. Guth položil vodorovně pod podlahu kůru. Jedná se o světový unikát!

-          v době vzniku varhan se začal světem šířit nový nástroj: harmonium (vypadá jako piano, ale má v sobě měch a tóny vytvářejí kovové jazýčky podobné těm v akordeonu). Varhanáře napadlo vbudovat tento rejstřík i do varhan. Během pár let však poznali, že to nebylo dobré rozhodnutí – tento rejstřík totiž zůstává neustále stejně naladěný, zatímco kovové i dřevěné píšťaly ladění mění (dle teploty v kostele). Harmoniový rejstřík tedy během velké části roku s ostatními neladí. Varhanáři tedy toto vylepšení varhan přestali budovat a v dnešní době najdeme ve světě jen pár důkazů této „cimrmanovské slepé uličky ve vývoji“: v plzeňské diecézi jen ve Šťáhlavech a v Touškově.

 

 

      20. 12. 2018 jsme obdrželi analýzu historie, současného stavu i navrhovaného způsobu rekonstrukce varhan od organologa Štěpána Svobody. Je to první podstatný krok k možnosti rekonstrukce. 8. 1. 2019 jsme podali žádost o schválení restaurátorského záměru – to je druhý krok. Analýza projde rukama odborníků, nasbírá razítka a vrátí se nám za pár týdnů. Pak budeme moci žádat Plzeňský kraj o dotaci. Poslední možnost je ale 18. 2. 2019. Držte nám palce. Pokud to nestihneme, vše se o rok posune. Bude se jednat o první etapu opravy. Celková záchrana počítá se čtyřmi etapami.

       Pro zajímavost z třináctistránkové podrobné odborné analýzy citujeme: „Varhanní skříň umístěná do zábradlí kruchty je typicky „guthovská“, uplatňující směs řady tvaroslovných detailů několika stylových období. Vychází částečně z rodové tradice, kterou můžeme pozorovat na ještě spodní profilované „barokní“ prospektové římse, stejně jako v profilacích korunních říms obou věží a římse středního pole. Rovinný prospekt připomíná klasicistní díla, vysoké jehlance na lizénách, které vyrůstají z prospektové římsy, jsou typickým guthovým prvkem, který užil vícekrát, třeba i na hracím stole umístěným v zábradlí v Němčicích. Na prospektová, do trojúhelníku zkosená krajní pole a na střední gotizující píšťalové pole navazují výplně nad prospektovými píšťalami opatřené velkými kruhovými ornamenty, tak typickými napříč jednotlivými guthovskými dílnami 19. století. Celek doplňují šesticípé zlacené hvězdice a zlacená slunce v plném i průzvučném provedení. Guth se nepochybně inspiroval nastupujícími pseudoslohy, které přetvořil do podivuhodné směsice, kterou nenacházíme u jiných varhanářů.“

      Děkuji za vaši podporu – už jen to, že vás naše varhany zajímají (tj. přečetli jste si celý tento článek) je dobré znamení, že záchrana má smysl. Největší díky patří těm, kteří se bez nároku na honorář zapojují do benefičních akcí, jsou to: šťáhlavští a plzenečtí pěvečtí ochotníci, žáci Církevního gymnázia Plzeň, varhanice paní MgA. Zdeňka Ledvinová, obec Šťáhlavy, diecézní organolog pan Ing. Jiří Reindl, paní Ing. Marie Laiblová z ekonomické rady farnosti a další. A v neposlední řadě každý, kdo nám drží palce.

Za celý záchranný tým: Mgr. Jakub Šedivý, kantor a sbormistr

 

Číslo bankovního účtu: 90034-725700389/0800

V říjnu 2019 překročila vybraná částka sbírky 200 000 Kč.

  

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.