Duchovní obnova

Adventní duchovní zamyšlení

Adventní zamyšlení na téma ČAS
Datum konání akce
15. 12. 2018 (10:30 - 15:00)

Téma: Čas, který dáš Bohu, se ti vrátí. Čas čekání na zázrak zrození.

Pozvání přijal

P. Mgr. Pavol Kavec, CM


Bratr řádu paulínů pověřený pastorační a misijní službou na území Diecéze plzeňské.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.