Pastorační a ekonomická rada

Zápis z jednání PRF z 13. 12. 2023
Plné znění zápisu zde
 
Seznam členů Pastorační rady farnosti (2023)

Zde

Zápis z jednání PRF z 27. 3. 2023
Plné znění zápisu zde.

Zápis z jednání PRF (č.2 z 16.12.2018)

Plné znění zápisu zde.

Zápis z jednání PRF (č.1 z 30.9.2018)

Plné znění zápisu zde.

Pastorační rada farnosti Starý Plzenec

Jmenována P. Petrem Frantou na dobu dvou let. Složení zde.

 


Žádosti - Solidární fond ( 1.kolo 2018 ) 

Dne 5.února 2018 zasedala komise SF. Mezi 45 žadatelů rozdělila 2,433.275,-Kč (Požadováno 6,087.800,-). Naší farnosti byl schválen příspěvek 40.000,- z požadovaných 80.460,-Kč. Budou použity na studii pro žádost z PZAD pro kostel sv.Martina ve Chválenicích. Žádost ŘKF zde. Zápis z jednání zde.

Příspěvek města Starý Plzenec pro farní kostel

Dne 29.ledna 2018 schválilo ZM Starý Plzenec příspěvek na dokončení rekonstrukce elektriky ve farním kostele Narození Panny Marie ve Starém Plzenci ve výši 250.000,- Kč. Tato částka je uvedena v Memorandu o spolupráci, uzavřeném mězi  městem a farností. Znění Memoranda zde.

Podpis Memoranda o spolupráci - starostka Bc. Vlasta Doláková a P. Petr Franta. Dne 11.října 2017

Ekonomická rada farnosti

Jako pomocný orgán pro duchovního správce byla dne 2. 7. 2017 jmenována ekonomická rada farnosti (ERF), ve složení Marie Laiblová, Kamil Weber.

Žádosti - Solidární fond (rok 2017)

Dne 8. 9., v den svátku Narození Panny Marie, zasedala komise rozdělující příspěvky ze Solidárního fondu Plzeňské diecéze.
Bylo vyhověno jedné ze tří žádostí naší farnosti. Komise schválila žádost " Úhrada vlastního podílu na PZAD " ve výši 100.000,-Kč.

Zjednodušeně řečeno naše farnost nemusí platit spoluúčast 10% na dotaci z Fondu zachování architektonického dědictví, na kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci.

Žádosti podané:

  1. Vlastní podíl na PZAD + kamenné parapety zde
  2. Úprava oken pro větrání (snížení vlhkosti) zde
  3. PD na opravu krovu a střechy (příprava k žádosti PZAD) zde

Rozhodnutí komise ze dne 8.září 2017 zde

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.