Kostel sv. Vojtěcha Šťáhlavy

Sbírka na opravy kostela svatého Vojtěcha

Šťáhlavské varhany jsou opraveny a 4. května 2024 proběhne za účasti Mons. Tomáše Holuba jejich požehnání a inaugurace.

( Jednomanuálové (tedy roztomile malé) varhany sestrojil roku 1856 Ferdinand Guth z Čisté (za 427 zl. 30 kr.), mistr varhanář z 5. generace slavného rodu Guthů, který za svou éru vytvořil desítky varhan po celých Čechách (např. i ve Starém Plzenci v kostele sv. Jana Křtitele). Bohužel většina těchto nástrojů se do dnešní doby nedochovala v původním stavu (proběhly násilné přestavby) anebo již zcela neexistují. Naštěstí ve Šťáhlavech unikly kovové píšťaly jak drancování během válek, tak i větší snaze o jejich modernizaci. Máme tedy možnost zachovat budoucím generacím „typické guthovské varhany“.

Další dva důvody se skrývají v jejich výjimečnosti:

-          jelikož je strop kůru v kostele příliš nízký, nebylo možné největší píšťaly postavit standardním způsobem. A tak je F. Guth položil vodorovně pod podlahu kůru. Jedná se o světový unikát!

-          v době vzniku varhan se začal světem šířit nový nástroj: harmonium (vypadá jako piano, ale má v sobě měch a tóny vytvářejí kovové jazýčky podobné těm v akordeonu). Varhanáře napadlo vbudovat tento rejstřík i do varhan. Během pár let však poznali, že to nebylo dobré rozhodnutí – tento rejstřík totiž zůstává neustále stejně naladěný, zatímco kovové i dřevěné píšťaly ladění mění (dle teploty v kostele). Harmoniový rejstřík tedy během velké části roku s ostatními neladí. Varhanáři tedy toto vylepšení varhan přestali budovat a v dnešní době najdeme ve světě jen pár důkazů této „cimrmanovské slepé uličky ve vývoji“: v plzeňské diecézi jen ve Šťáhlavech a v Touškově. )

 

Nyní budeme pokračovat v opravách kostela sv. Vojtěcha:

1. celková rekonstrukce elektro v roce 2024 s rozpočtem 200 tis.

2. výmalba a restaurování fresek

3. výměna dřevěné podlahy

4. odvodňovací drenáž kolem kostela

Pro dárce, kteří by chtěli přispět a pomoci s opravou, je k dispozici sbírkový účet nadačního fondu Dominanty

číslo účtu: ČSOB 212356826/0300, var. symbol 060677

zpráva pro příjemce: Dar na opravu sv. Vojtěcha, Šťáhlavy

Děkujeme za dar v jakékoli výši. 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.