Myšlenka dne: S radostným srdcem je mnohem snazší stát se svatými. Kéž se nikdy nezneklidňuje srdce, které hledá Boha a miluje jej. bl. Jakub Alberione