Myšlenka dne: Je velký rozdíl mezi duchovní četbou z jakékoli knihy a duchovní četbou z evangelia! Je mezi nimi nekonečná vzdálenost jako mezi zemí a nebem. bl. Jakub Alberione