Myšlenka dne: Pán nám odplatí podle našich skutků, ne podle našich slov. bl. Jakub Alberione