Myšlenka dne: Vězte, že když klečíte a modlíte se před Nejsvětější svátostí, účinky a plody vaší modlitby objímají celý svět. bl. Jakub Alberione