Myšlenka dne: Napodobujme Boží jednotu praktikováním lásky. Ježíš se modlil k Otci: „Ať všichni jsou jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě.“ bl. Jakub Alberione