Myšlenka dne: Na základě našeho smýšlení, mluvení a jednání by měl každý, kdo nás potká, moct říct: „To je druhý Kristus.“ bl. Jakub Alberione