Myšlenka dne: Liturgie je jako řeka, která proudí celým rokem. Je to řeka milostí, světla a požehnání. bl. Jakub Alberione