Myšlenka dne: Svět nespasí aktivita, ale milost. Nikoli ti, kdo pracují pouze navenek, ale svatí. bl. Jakub Alberione