Myšlenka dne: Když je v srdci víra, je v něm i ochota k apoštolátu. bl. Jakub Alberione