Myšlenka dne: Často zamykejte své srdce do svatostánku. Zamykejte ho na dva západy, aby neuteklo. bl. Jakub Alberione