Myšlenka dne: Náš život by vypadal úplně jinak, kdybychom dovedli hodnotit věci z hlediska víry! bl. Jakub Alberione