Opravy sv. Vojtěcha ve Šťáhlavech

Opravy interiéru kostela

Opravy kostela sv. Vojtěcha:

1. celková rekonstrukce elektro (proběhne v letošním roce 2024 s rozpočtem 200 tis. z vlastních zdrojů)

2. výmalba a restaurování některých fresek (počítáme s dotací z programu OPR v roce 2025, spoluúčast farnosti 20%)

3. výměna dřevěné podlahy (počítáme s dotací z programu OPR v roce 2025, spoluúčast farnosti 20%)

4. odvodňovací drenáž kolem kostela (v roce 2026 se počítá s rekonstrukcí komunikace před kostelem, chtěli bychom provézt odvodnění kolem celého kostela z vlastních zdrojů)

Pro dárce, kteří by chtěli přispět a pomoci s opravou, je k dispozici sbírkový účet nadačního fondu Dominanty

číslo účtu: ČSOB 212356826/0300, var. symbol 060677

zpráva pro příjemce: Dar na opravu sv. Vojtěcha, Šťáhlavy

Děkujeme za dar v jakékoli výši. 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.