Puťák pro mládež 14-20 let

z Nežichova na Stříbrnou
Datum konání akce
4. 8. (12:30) - 10. 8. 2024 (21:00)

Junior puťák 2024

Platbu za účastníka tábora (2.300 Kč) uhraďte nejpozději do 25.7.2024 na číslo účtu : 0860622379/0800. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo účastníka! Přihlášky zasílejte poštou, nebo emailem (sebisov@volny.cz). Počet mládežníků je omezen. Kapacita je max. 25 mládežníků ve věku 14-20 let.

Denní pochody v délce max. 25 km. Jede doprovodné vozidlo vezoucí vybavení k táboření. Spíme pod širákem, ve stanech, nebo možná i na faře. Stany vlastní, je možné i zapůjčit erární.

Při nástupu na kemp musí dítě do 15 let předat zákonný zástupce dítěte, nebo jím pověřená osoba !! Starší 15 let mohou přijet sami.

Storno poplatky - v případě, že dítě nebude moci z objektivního důvodu nastoupit na kemp a platba byla již uhrazena, bude účtován storno poplatek 200 Kč.

Při nástupu na kemp bude požadována průkazka zdravotní pojišťovny nebo její kopie.

Sraz účastníků je 4.8.2024 v 10.30 hod. Dolní nádraží ČD Karlovy Vary. Návrat je 10.7.2024 do 19.00 hod.

Pořadatel: Římskokatolická farnost Kraslice, IČ: 45374872

Hlavní vedoucí: Bc. Jan Sebján , Jindřichovice 229, 358 01

tel.: 725 057 787, email: sebisov@volny.cz

 

Info k puťáku 14+
Začínáme v neděli 4.8. 2024 na biofarmě v Nežichově ( https://mapy.cz/s/buratogeca ). Pak poputujeme dále směrem na sever, přes Bečov do Krušnohoří. Konec v neděli 10.8. na Stříbrné. S sebou krosnu, spacák, karimatku, ešus, dobré oblečení, dobré boty, dostatek náplastí. K dispozici máme doprovodné auto a v záloze zdravotníka.

Účastníky z Plzence mohu vzít autem, na čase odjezdu se domluvíme. Můj kontaktní mail: konarikova@bip.cz.

Petra Koňaříková

Soubory ke stažení

velikost 15 KB
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.