Inaugurace varhan sv. Vojtěcha

kostel sv. Vojtěcha ve Šťáhlavech
Datum konání akce
4. 5. 2024 (15:00 - 18:00)

 

Program 

13:00 - 13:30 příjezd pana biskupa, otevřený kostel pro diváky - možnost prohlídky kůru

13:30 usazení diváků, trubky vítají návštěvníky fanfárou z kůru

13:35 přivítání panem farářem Petrem Frantou společně se starostou obce panem Ondřejem Magličem

13:40 Ave Maria (Bach+Gounod) - sólový zpěv paní Nicol Krpejšové bez doprovodu

13:45 pan biskup Tomáš Holub - promluva + požehnání varhanám

14:00 varhanní recitál pana Vladimíra Roubala

14:25 pan farář - poděkování dárcům a těm kteří se o opravu zasloužili (obec a jednotlivci) + rozloučení 

14:30 1 varhanní skladba Vladimíra Roubala

14:35- 14:55 volná procházka kostelem, možnost podívat se na kůr k varhanám

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.