Naše farnost zvítězila v soutěži

Naše farnost zvítězila v soutěži prezentací organizací a farností ke 25. výročí Plzeňské diecéze.

Soutěž o nejlepší prezentaci organizací a farností vzbudila na diecézní pouti v Teplé velkou pozornost, do hlasování se zapojilo 639 poutníků. Přinášíme vám výsledky hlasování.

Děkujeme všem, kteří se do soutěžě zapojili, překvapila nás pestrost a nápaditost ve pracování prezentací. Děkujeme také všem hlasujícím. Protože nebylo reálné si během pouti v Teplé všechny nástěnky podrobně prohlédnout, v příštích týdnech je nafotíme a zveřejníme. Nástěnky budou vystaveny také v Plzni na biskupství během oslav 100 let republiky (26.-27. října).

Hlasování se zúčastnilo 639 poutníků, pořadí prvních deseti farností je následující:

 1. Starý Plzenec (163 hlasy)
 2. Horšovský Týn (140 h.)
 3. Dobřany (108 h.)
 4. Karlovy Vary - Stará Role (94 h.)
 5. Nýrsko (87 h.)
 6. Domažlice (75 h.)
 7. Rokycany (70 h.)
 8. Staňkov (63 h.)
 9. Jesenice (59 h.)
 10. Cheb (58 h.)

Farnosti Manětín a Plasy se díky spojeným nástěnkám, kdy ale lidé hlasovali jen pro jednu či druhou z těchto farností, připravily o umístění v první desítce, kde by jim při sečtení jejich hlasů patřilo šesté místo (76 hlasů).

Hlasování u škol, řádů a dalších organizací dopadlo následovně:

 1. MŠ Kardinála Berana Plzeň (119 hlasů)
 2. Koinonia Jan Křtitel (85 h.)
 3. Rodinné centrum Plzeň (70 h.)
 4. Poutní místo Skoky (67 h.)
 5. Sestry salesiánky Plzeň (61 h.)
 6. Hospic sv. Jiří Cheb (55 h.)
 7. Církevní základní a střední škola Plzeň (54 h.)
 8. Hospic sv. Lazara Plzeň (50 h.)
 9. Milosrdné sestry sv. Kříže Plzeň (50 h.)
 10. Salesiánské středisko mládeže - DDM Plzeň (49 h.)

Blahopřejeme!

Výherci (první čtyři farnosti a první organizace) budou informováni o způsobu čerpání odměny – daru na pastorační činnost – a na kněžském dnu 9. října obdrží šek na příslušnou částku. (převzato ze stránek Biskupství plzeňského)

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.