Otevření farního kostela Narození Panny Marie

Dne 18. prosince 2022

Farní kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci znovu otevřen

Po dlouhých třech letech se v neděli dne 18. 12. 2022 u příležitosti uvedení Rybovy mše vánoční znovu otevře farní kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně.

Během této dlouhé doby proběhla v celém kostele kompletní výměna podlahové dlažby. Aby k tomu mohlo vůbec dojít, nejprve musely být v prostorách kostela provedeny archeologické výzkumy, které měly odhalit umístění jeho původních základů a další případné historické skutečnosti o tomto výjimečném chrámu. Velmi náročná byla příprava a také zajištění celé akce. Složité bylo získání finančních prostředků, které byly poskytnuty jednak z dotačních titulů, ale finančně se musela podílet i farnost, a to za podpory města Starý Plzenec a Biskupství. Za všechnu práci patří velký dík především našemu panu faráři Petru Frantovi, který na celou akci dohlížel, dále pak Biskupství plzeňskému za podporu a umožnění celé akce a v neposlední řadě pak všem farníkům, kteří byli k dispozici při stěhování mobiliáře kostela, úklidu apod. Speciální dík patří rodině Troppových a jejich truhlářské dílně za jejich neutuchající ochotu a trpělivost při všech opravách lavic kostela, skříní, židlí, dveří, prahů, schodů, sloupů…J 

Nakonec vše dobře dopadlo a v znovu otevřeném kostele již budeme moci společně slavit letošní Vánoce. Kostel bude pro svoje návštěvníky slavnostně otevřen v rámci uvedení Rybovy mše vánoční a tak to bude opravdu silný okamžik. Jsme rádi, že jsme mohli navštěvovat mše svaté v kostele sv. Jana Křtitele na plzeneckém náměstí, ale myslím si, že je načase probudit prostor farního kostela a opět mu vdechnout život. Věřím, že dokážeme časem i více propojit kostel a faru ke společnému setkávání lidí z naší farnosti. Všichni jsme zváni ke společenství a k vzájemnému sdílení. Přeji nám všem k tomu hodně odvahy a těším se, že se plzenecký kostel opět stane centrem naší farnosti a místem našeho společného setkávání.

Josef Švéda     

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.