Poutní slavnost v Žákavé

13. srpna 2023 proběhlo historicky první setkání staroplzeneckých farníků při příležitosti poutní mše v kostele sv. Vavřince.

Kostel jsme při slavnostní události zaplnili téměř do posledního místa. Po mši jsme se vypravili na terasu U Špejcharu, kde jsme strávili příjemnou část odpoledne u poutních koláčů a dalších dobrot, a taky hudebního doprovodu z našich řad. Věřím, že jsme touto akcí založili pěknou tradici setkávání farníků z celé naší oblasti. 

                                                                                                                                                          Jitka Nekolová

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.