Farní výlet

Bečov nad Teplou, 14.října 2023

Výlet jsme s Petrou Koňaříkovou naplánovali na 14. října a doufali jsme, že se počasí vydaří, stejně jako loni, kdy jsme do Sušice vyrazili ještě o týden později.

Ráno jsme vyrazili malým autobusem a jedním autem osobním, směr Bečov. Po příjezdu jsme se rozdělili na dvě skupiny. Větší, sedmnáctičlenná skupina dostala vstupenky na Bečovský hrad, kde si prohlédla relikviář svatého Maura. Druhá skupina, která čítala jedenáct dorostenců a dva dospělé, se vydala přes botanickou zahradu lézt po skalách. Sejít jsme se měli v poledne na oběd v Penzionu Stará pošta.  

Počasí nám opravdu nepřálo. Na skalách nás zastihl slejvák, že některé děti výstup vzdaly. Ke konci, když déšť zeslábl, lezly jen ti zkušenější. Odcházeli jsme dříve a někteří promočení. Zastavili jsme se na sladkou odměnu, aby to děckám, kterým se výstup nezdařil, nebylo líto. Když jsme dorazili do restaurace, byli jsme rádi, že jsme v teple. Skupina, která byla na hradě, se chvíli zpozdila a do restaurace přicházela, doprovázena provazy deště. Oběd byl výtečný a zahřáli jsme se.

Po obědě jsme se všichni přesunuli do kostela svatého Jiří. Mši svatou sloužil náš pan farář Petr Franta, ministroval Pája Laibl, na kytaru doprovázel Josef Švéda. Po mši jsme si popovídali se zdejším kostelníkem, panem Františkem Ponertem, a prohlédli si nádherně opravená vitrážová okna, velkoformátovou křížovou cestu malovanou uhlem na papír, nezvykle robustní dřevěnou kazatelnu atd.

Další naše kroky měly vést na hradby. Někteří se ale místo nahoru na hradby, odebrali dolů k zámku do zámecké kavárny. Opět jsme se sešli u autobusu. Odjížděli jsme o hodinu dříve, než bylo plánováno.

Po návratu jsem se ptala starších i mladších účastníků, zda nejsou moc zklamáni. Všichni mi však řekli, že se jim výlet líbil a jsou spokojení. Rozmary počasí brali všichni sportovně a pokud vím, nikdo výlet neodstonal.

Marie Laiblová

 

odkaz na galerii fotografií:    Výlet farnosti

 

Děkujeme za finanční podporu, kterou jsme dostali z fondu Biskupství plzeňského na podporu pastoračních projektů. Děkujeme za příspěvky farníků.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.