Exkurze u varhanáře

15. června 2024, Třebnice u Domažlic

Každý varhaník by měl mít aspoň základní znalosti o nástroji, na který hraje. A když je možnost vidět varhany rozložené na jednotlivé části, podívat se např. do vzdušnice nebo si poslechnout odborníkův výklad o faktorech, které určují naladění a intonaci každé píšťaly, je to tak říkajíc k nezaplacení. Proto jsme se v sobotu 15. června vydali na exkurzi do dílny varhanáře restaurátora Marka Vorlíčka v obci Třebnice u Domažlic, za naši farnost Jitka Nekolová jako frekventantka varhanického kurzu při Biskupství Plzeňském, a Petr Šolc, co by jeho absolvent. Iniciátorem a doprovodem nás všech byl regenschori plzeňské katedrály Aleš Nosek.

Akci jsme zahájili v kostele sv. Apolináře v Horšovském Týně, kde jsme po dobrém obědě obhlédli a vyzkoušeli varhany od Jana Leopolda Rausche z Plzně, z 2. poloviny 18. století. V minulých dnech pan Vorlíček právě dokončil jejich restaurování.

V dílně jsme pak viděli nesčetné množství píšťal, vzdušnic, měchů, částí varhanních skříní, obhlédli jsme stroje, které jsou k restaurátorské činnosti potřeba. Varhanářství je velmi komplexní činnost, kde je třeba být trochu tesařem, trochu truhlářem, soustružníkem, hudebníkem, ladičem, intonérem…; pracuje se s kovem, se dřevem, s kůží a s různými přípravky na lepení, ochranu a úpravu všech materiálů. Šikovné ruce jsou samozřejmostí a pomocníci nutností.

My jsme se tedy na této návštěvě mohli zblízka podívat na všechny části varhan, poslechnout si několik příběhů restaurovaných nástrojů. Padla také zajímavá otázka nakonec, co pan Vorlíček při rozebírání varhan našel nejzajímavějšího. Byl to vlastnoručně podepsaný lístek od tvůrce varhan p. Gartnera v kostele zaniklé obce Grafenriedu přišpendlený hřebíkem ve varhanní skříni. Ta přežila minulé doby (cca 60 let) schovaná ve stodole, zatímco celou obec i s kostelem srovnaly se zemí bagry po odsunu sudetských obyvatel.

Exkurzi jsme si opravdu užili; kromě velké spousty informací a materiálu k prohlédnutí nechyběla vřelost a pohostinnost typická pro obyvatele domažlických krajin - ani se nám nechtělo odjíždět, a jistě i radost ze zájmu nás, amatérů, o fungování těchto nádherných historických hudebních nástrojů. Připomeňme, že p. Marek Vorlíček pracoval i pro naši farnost; v nedávných dnech dokončil renovaci varhan v kostele sv. Vojtěcha ve Šťáhlavech.

Jitka Nekolová a Petr Šolc

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.