Varhany Starý Plzenec

Podpořte renovaci Staroplzeneckých varhan návštěvou našich koncertů.
ADOPCE varhanních píšťal

Stále probíhá Adopce varhanních píšťal.

Každý zájemce o vlastní píšťalu v nově restaurovaných varhanách se může obrátit na z.s Staroplzenecké varhany.

Podpořte prosím náš spolek, ať peněžně či vlastní ochotou šířit o nás povědomí!

Přispět můžete i svoji návštevou na charitativních koncertech, které pořádáme.

Pro dokončení dostavby varhan chybí stále
150 000,- Kč

Číslo účtu: 000000-2754925359/0800

Věříme, že snahy našeho spolku se dotknou i srdcí všech plzeneckých spoluobčanů a povzbudí je k vytváření dalších společných aktivit k doplňování sbírky na naše varhany. Naší společnou snahou by mělo být, aby k vizuálnímu zážitku z překrásně restaurované barokní skříně nástroje přibyl i stejně krásný zvukový zážitek při využití všech dostupných možností kompletně dokončených varhan.

Co je cílem našeho spolku

Staroplzenecké varhany, z.s. vznikl na podporu rekonstrukce varhan v kostele Narození Panny Marie na Malé Straně ve Starém Plzenci. Cílem našeho snažení je dokončení tohoto projektu, které přinese nejen obohacení církevních ceremoniálů, ale zvýší také možnosti koncertního využití tohoto vyjímečného hudebního nástroje. Dalším naším cílem je shromažďování podnětů, návrhů a představ o rozvoji a využití všech možností společenských, vzdělávacích a kulturních aktivit ve Starém Plzenci.

Činnost spolku

V době vzniku Staroplzenecké varhany, z.s. v lednu 2012 byl již do nově rekonstruované barokní skříně vestavěn nový stroj 1. manuálu. Práce na realizaci přesné kopie původní zvukové dispozice varhan se ujal významný český varhanář pan Vladimír Šlajch z Borovan. Během prvního roku působení spolku se podařilo díky dotaci Plzeňského kraje a díky cyklu benefičních koncertů shromáždit prostředky na stavbu pedálového stroje, který byl slavnostně uveden do služby v červnu 2012. Zbývá však ještě doplnit poslední část varhan – varhanní stroj 2. manuálu. Předpokládané náklady na jeho stavbu činí zhruba 1,5 mil. Kč.

Kam půjde finanční výtěžek

V plánu spolku je nyní získat prostředky na stavbu poslední části nástroje – 2. manuálu. Tím by byl nástroj zvukově kompletně dokončen a byl by k dispozici pro duchovní i koncertní účely v celé své kráse barokní repliky. Věříme a jsme přesvědčeni, že tím by nalákal do Starého Plzence řadu zájemců o varhanní hudbu – z řad interpretů i posluchačů. Nelze také opomenout, že dokončený nástroj by po letech chátrání konečně důstojně doplnil architektonicky poučný a historicky významný interiér kostela s velmi ceněnými středověkými freskami.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.